home - One Wall Handball

One Wall Handball International
In Europa wordt One Wall in een 8-tal landen in georganiseerd verband beoefend: België, Frankrijk, Engeland, Wales, Ierland, Italië en Spanje hebben net als Nederland het One Wall omarmd als 2e kaatstak.

One Wall Handball wordt gespeeld binnen alle internationale kaatsorganisaties: de CIJB waarbij de KNKB is aangesloten, de Baskische koepelorganisatie en de WHC, waarin de Angelsaksische landen zijn verenigd. Ook de Engelse Fives-organisaties zijn regelmatig op internationale toernooien present. In een aantal landen zonder kaatstraditie is het spelletje ook "ontdekt" en wordt het enthousiast beoefend. Begin 2012 is de overkoepelende World WallBall Association (WWBA) opgericht.

 

One Wall Handball is op zijn simpelst gezegd squash op een baan met alleen een frontmuur, waarbij de bal in plaats van met een racquet met de hand of de vuist wordt geslagen. Het kan één-tegen-één of twee-tegen-twee worden gespeeld. Het is de bedoeling de bal met de hand of vuist vanuit de opslagzone via de muur in ontvangstzone te brengen. De tegenpartij moet dan proberen de bal voor de tweede stuit opnieuw via de muur in het speelveld te slaan. Als één van de beide partijen er niet in slaagt de bal geldig te retourneren, dan heeft de andere partij de rally gewonnen.

One Wall Handball wordt rondom op de wereld gespeeld, zowel indoor als outdoor. Dat is niet zo vreemd. Het enige wat je nodig hebt om dit flitsende spelletje te spelen is een muur en een bal.

Sinds eind 2005 staat het One Wall Handball bij de KNKB op de agenda. In het winterseizoen biedt zij haar leden een compleet indoor-programma aan, met trainingen, toernooien en competities. Daarnaast neemt het aantal groepen en clubs wat regelmatig een balletje slaat hand-over-hand toe.
 

Accommodaties
Het aantal accommodaties met officiële one-wall banen in Nederland is nog beperkt maar dat groeit momenteel snel: de Harnehal in Tzummarum (2 banen) en De Trije in Franeker (4 banen), Kimswert (1 baan), De Greidhoeke Easterein (3 banen), Jirnsum (1 indoor baan en 1 outdoor baan), Leeuwarden (Sonnenborgh, 1 outdoor baan), Marssum (1 outdoorbaan op het tenniscomplex), Ried (1 outdoorbaan, Schoolplein OBS De Oanset), Akkrum (1 indoorbaan, Brede School), Grou (1 indoorbaan, Brede School), Heerenveen (Sportstad, 2 outdoor en 6 indoor trainingsbanen). Verder zijn er nog een aantal privé accommodaties. In een aantal gemeenten waar nieuwbouw of renovatie van sporthallen op stapel staat, zullen één of meer banen worden gerealiseerd. Er zijn bovendien een flink aantal outdoorbanen in ontwikkeling. De KNKB beschikt bovendien over een mobiele (dubbele) One Wall muur. Voor jouw gemak hebben we alle (ons bekende) One Wall courts in beeld gebracht op Google-maps. Je vindt hierop ook trainingslocaties. Kom jij een geschikte locatie tegen? Schiet een foto en mail ons het adres. We voegen deze dan direct toe!

 
One Wall Handball courts in Nederland weergeven op een grotere kaart


Het creëren van een One Wall baan is simpel en goedkoop: In vrijwel in elke wijk of elk dorp is wel een sportzaal of sporthal te vinden waar met minimale middelen één of meer One Wall banen zijn te realiseren. Eén vrije binnen- of buitenmuur, de juiste belijning aanbrengen (met tape of krijt) en je kunt er spelen. Om het spelletje eens uit te proberen moet je maar wat creatief zijn met afmetingen, spelregels en materiaal.

Het Materiaal
Wat heb je voor dit spel nodig? Rubberen ballen (en eventueel kaatswanten en een veiligheidsbril of gogle.) Via onewallhandball.nl kun je de Big Blue, die is uitgegroeid tot de internationale standaard, bestellen. Ze kosten € 5,-- per paar  (exclusief verzendkosten). Om het spel eens uit te proberen kun je ook prima uit de voeten met een tennisbal of een racketball.

 

Iets over techniek en tactiek
De opslag

De variatie in techniek bij het One Wall is groot. De opslag mag zowel onderhands, bovenhands als zijwaarts worden uitgevoerd, naar keuze met de open hand of met de vuist. De meeste spelers kiezen voor een diepe opslag, maar ook een opslag waarbij de bal vlak over korte lijn scheert, kan effectief zijn. Met variatie in snelheid en plaatsing voorkom je dat de tegenstander grip op je serve krijgt. Door de zwakke hand van je tegenstander te bestoken, creëer je voor je zelf een voordeel, zowel bij de serve als in de rally.

De return
De return op de serve speel je het beste diep en hoog. Je voorkomt daarmee dat de serveerder je return kan afstraffen met een lage bal (het zogenaamde kill-shot) én je hebt zelf tijd om een gunstige positie in het veld in te nemen. De gunstigste positie is altijd het centrum van het speelveld, terwijl je probeert je tegenstander daar vandaan te houden of te krijgen.

De winner
Om een rally af te maken zijn een aantal technieken beschikbaar: Het kill-shot, laag op de muur, waarbij je het best een zijwaartse slag kunt gebruiken. Deze techniek gebruik je wanneer de tegenstander de bal laag heeft geplaatst, maar je kunt een hoge bal ook zover laten "zakken" dat je deze slag kunt benutten. Een andere mogelijkheid is de lob. Wanneer de tegenstander zo dicht bij de muur staat dat hij/zij een bal in het achterveld normaliter niet meer kan belopen, dan kan een onder- of bovenhands uitgevoerde lob een krachtig wapen zijn. Wanneer één van de zijkanten van het veld open ligt, dan is een harde passeerslag, zijwaarts of onderhands uitgevoerd doorgaans een prima "winner". Een door de tegenstander zwak gespeelde, langzame bal maak je het beste af met een smash-achtige slag.

De taakverdeling
Bij het dubbelspel is het een voordeel om met een rechts- en linkshandige speler in het veld te staan. De linkshandige bestrijkt daarbij de rechterkant van het veld en de rechtshandige de linkerkant. Je kunt dan de meeste ballen met de sterkste hand spelen. En: spreek goed af wie welk deel van het veld bestrijkt.

De duik
Als noodgreep zul je af en toe naar een bal moeten duiken. Probeer daarbij te voorkomen dat je hardhandig met knieen, elleboog, pols of heup op het speelveld terecht komt. Dat kan door altijd drie steunpunten te houden: je tenen en een hand die je ter hoogte van je borst onder je lichaam plaatst.

Het trainen van je zwakke hand
Je ontkomt er niet aan: bij One Wall Handball moet je geregeld je zwakke, minder ontwikkelde hand gebruiken. In het begin is dat best lastig, maar zoals bij elke technische sport baart ook hier oefening kunst. Het afwisselend spelen van de bal met links en rechts, waarbij je de slag met je zwakke hand steeds spiegelt aan de slag met je sterke hand, is een prima oefening. Het voetenwerk is daarbij belangrijk: sla je met links dan sta je met rechts voor en andersom. Zolang je zwakke hand nog minder ontwikkeld is, kun je daarmee het beste een verdedigende slag proberen te slaan: de bal onderhands hoog op de muur brengen.