home -  Winnaars NK Jeugd Dubbelspel 2016

De prijswinnaars van het Jeugd NK Dubbelspel 2016

Meisjes 13 jaar en jonger
1e prijs: Fiera de Vries en Corrie Kroondijk
2e prijs: Roelie Kroondijk en Rixt Fokkema

Jongens 13 jaar en jonger
1e prijs: Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma
2e prijs: Allard van Wigcheren en Mark Minnesma

Meisjes 15 jaar en jonger
1e prijs: Silke Heinsma en Annet de Haan
2e prijs: Fiera de Vries en Corrie Kroondijk

Jongens 15 jaar en jonger
1e prijs: Pieter-Jan Leijenaar en Karel Monfils
2e prijs: Jasper Jager en Jelle Cnossen

Meisjes 17 jaar en jonger
1e prijs: Leila Moufakkir  en Anne Monfils
2e prijs: Simona Kootstra en Hiske Zeinstra

Jongens 17 jaar en jonger
1e prijs: Pieter-Jan Leijenaar en Karel Monfils
2e prijs: Tjisse Poelstra en Ids Poelstra