home -  Outdoor WallBall courts Grou

Outdoor WallBall court It Wetterlân Grou

KV It Wetterlân heeft op 18 april een cheque van 7.500 euro ontvangen vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland. Dit bedrag draagt bij aan het realiseren van een outdoor WallBall baan op Sportpark Meinga te Grou.

It Wetterlân is een vereniging met een grote jeugdafdeling. Om de jeugd betrokken bij het kaatsen te houden wil de vereniging meerdere varianten van de kaatssport aanbieden, waaronder WallBall. Leden van de vereniging, leerlingen van de aangrenzende basisschool, het voortgezet onderwijs en andere verenigingen kunnen straks gebruik maken van de nieuwe accommodatie.  Uiteraard zal ook de al actieve groep WallBallers die gedurende het winterseizoen op de indoorbaan in de Brede School in Grou spelen, gebruik gaan maken van de nieuwe banen.

De verenging is momenteel bezig met de aanbesteding en hoopt de banen nog deze zomer in gebruik te kunnen nemen. In Mid Fryslân beschikken de WallBallers straks over 4 outdoor locaties: Naast Grou zijn er banen in Jirnsum, Wytgaard en Reduzum.  Ook aan de banen in Jirnsum en Reduzum heeft het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland bijgedragen.

(op de foto vlnr Johannes Kalsbeek, Wim Nieuwland, Bauke Nicolai (Rabobank, Marktteam Mid Fryslân) en Robert Landstra)